Egyszerűbb és gyorsabb a megrendelés, ha előtte regisztrál/bejelentkezik!
0

Geotechnikai kézikönyv

Földrengésre való méretezéshez

 

Richard Ray professzor hiánypótló könyve, mely a gyakorló mérnökök számára kíván segítséget nyújtani a földrengésre való méretezéshez kapcsolódó geotechnikai feladatok áttekintésével.

 

A kiadvány célja, hogy az Eurocode 8-1 és 8-5 szabványok alapelveinek magyarázata, értelmezése mellett áttekintse a koncepcionális tervezés vonatkozó szempontjait, és alapvető ismereteket nyújtson a földrengésre való méretezés geotechnikához kapcsolódó témaköreiben.

A tervezési segédlet ára: 3619 Ft + áfa (3800 Ft) Megrendelem
Ehhez a kiadványhoz kincstári pontok nem használhatók fel.

 

1 Bevezetés

2 Földrengésekkel kapcsolatos veszélyforrások és tervezés

2.1 A földrengésbiztos tervezés és építés általános céljai

2.2 Földrengésekkel kapcsolatos veszélyforrások

2.2.1 Földrengések közvetlen hatásai

2.2.2 Földrengések közvetett hatásai

2.2.3 Felszíni vetődések okozta károk

2.2.4 Talajrezgés okozta károk

2.2.5 Földcsuszamlás okozta károk

2.2.6 Talajfolyósodás okozta károk

2.2.7 Szerkezeti rázkódás okozta károk

2.3 Földrengések Magyarországon és környezetében

2.4 Földrengésbiztos tervezés

2.4.1 Bevezető gondolatok

2.4.2 A földrengésbiztos építés átfogó szemléletének szükségessége

2.4.3 A koncepcionális tervezés jelentősége

2.4.4 A koncepcionális tervezés során figyelembe veendő szempontok

2.4.5 Az igénybevételek befolyásolása vagy csökkentése szigeteléssel

2.5 Záró megjegyzések

3 Bevezetés a dinamikába

3.1 Földrengések mérése

3.1.1 Földrengési hullámtípusok

3.1.2 Földrengés magnitúdó

3.1.3 Gutenberg-Richter visszatérési összefüggés

3.1.4 Gyorsulás, sebesség és elmozdulás diagramok

3.1.5 Fourier transzformáció, frekvenciatartomány

3.2 Egyszabadságfokú rezgő rendszerek vizsgálata; Válaszspektrum-analízis

3.3 Többszabadságfokú rezgő rendszerek vizsgálata

3.3.1 Csillapítatlan rezgő rendszer számítása modális analízissel

3.3.2 Dinamikai számítás modális módszerekkel

3.4 A komplex válasz módszere

3.4.1 A mozgásegyenlet

3.4.2 Komplex válasz számítása

3.4.3 Gyors Fourier transzformáció

3.4.4 A frekvencia tartomány

3.5 Egyenértékű lineáris számítási módszer

4 A tervezési folyamat

4.1 Bevezetés

4.2 Alapvető teljesítőképességi követelmények

4.3 Megfelelőségi feltételek

4.4 Speciális intézkedések, geometriai megfontolások

4.5 A talajtípus hatása

4.6 A földrengési hatás

4.6.1 Fontossági tényezők

4.6.2 Válaszspektrum

4.6.3 Valószínűségi elven történő méretezés

4.6.4 Duktilitás

4.7 Épületek tervezése

4.7.1 Általános irányelvek

4.7.2 Megfelelő alapozás tervezése

4.7.3 Szerkezeti szabályosság feltételei

4.7.4 Számítási módszerek

4.8 Szerkezeti számítások és modellezés

4.8.1 A szerkezeti számítások általános elvei

4.8.2 Periódusidő

5 Geotechnikai tervezés

5.1 Bevezetés

5.1.1 A geotechnikai paraméterek karakterisztikus és tervezési értékei

5.1.2 Tervezési módszerek

5.1.3 Parciális tényezők az EC-8-ban

5.1.4 Szeizmikus hatás

5.2 Szilárdsági paraméterek

5.3 Merevségi és csillapítási paraméterek

5.4 A telepítésre és az altalajra vonatkozó követelmények

5.4.1 Domborzati hatások

5.4.2 Rézsűállékonyság

5.5 Talajok megfolyósodása

5.6 Túlzott talajsüllyedés ciklikus terhelés hatására

5.7 Talajosztályok meghatározása

5.8 Nyírási modulus és csillapítás az alakváltozási szint függvényében

5.9 Alapozási rendszerek

5.10 Tervezési szabályok

5.11 Igénybevételek tervezési értéke

5.12 Talajtörési ellenállás

5.13 Cölöpalapozás

5.14 Földmegtámasztó szerkezetek

5.14.1 Általános követelmények

5.14.2 Számítási módszerek

5.14.3 Pszeudostatikus számítás

5.14.4 Földnyomás és víznyomás tervezési értéke

5.14.5 Általános állékonyság

6 Mintapéldák

6.1 Talajosztály meghatározása

6.2 Rézsűállékonyság vizsgálata pszeudostatikus módszerrel

6.3 Talajfolyósodás vizsgálata

6.4 Síkalap szeizmikus teherbírása

6.5 Merev támszerkezet ellenőrzése szeizmikus hatásokra

6.6 Cölöpalapozás vizsgálata szeizmikus hatásokra