Egyszerűbb és gyorsabb a megrendelés, ha előtte regisztrál/bejelentkezik!
0

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Artifex Kiadó Kft.
termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Hatályos: 2018. december 3-tól

 

 

A jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF) az Artifex Kiadó Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által kínált termékeket és szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) jogait és kötelezettségeit szabályozza (Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen: Felek). Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó ügyletek során a saját nevében jár el.

 

Szolgáltató adatai:

 

Név: Artifex Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely és levelezési cím: 1119 Budapest, Pajkos utca 28., I. em. 1.

Telefonszám: +36 1 7831711

Email cím: info@artifexkiado.hu

Cégjegyzékszám: 0109926752

Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 14935008 2 43

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH 80970/ 2014.

 

Az ÁSZF tárgyát képező termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódóan Szolgáltató jogosult közreműködőként és adatfeldolgozóként további szolgáltatók igénybevételére.

 

 

 

1. A KÍNÁLT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

 

Szolgáltató által kínált – jelen ÁSZF hatálya alá tartozó – termékek és szolgáltatások az alábbiak:

 

  • nyomtatott kiadványok (példányonként megvásárolhatók)
  • nyomtatott folyóiratok (meghatározott időszakra előfizethetők)
  • digitális formában elérhető kiadványok (példányonként megvásárolhatók)
  • digitális formában elérhető folyóiratok (meghatározott időszakra előfizethetők)
  • online internetes tartalmakhoz való hozzáférések (meghatározott időszakra előfizethetők)
  • konferenciákon való személyes részvételi lehetőségek (részvételi díj befizetésével elérhetők)
  • online szakmai továbbképzések elvégzésének lehetőségei (részvételi díj befizetésével elérhetők)

 

 

2. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE MEGRENDELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZÖTT

 

 

2.1. Általános feltételek

 

2.1.1. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés az artifexkiado.hu portál rendszerében az adott termék vagy szolgáltatás Megrendelője és a Szolgáltató között távollévők között kötött szerződésként jön létre.
 

2.1.2. Amennyiben Megrendelő a hatályos jogi szabályozás értelmében fogyasztónak minősül (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), úgy a Felek között a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó fogyasztói szerződés jön létre.
 

2.1.3. Az 1. pontban felsorolt termékek és szolgáltatások tárgyában szerződés kötése elektronikus úton leadott megrendelés útján lehetséges, a Szolgáltató artifexkiado.hu weboldalán pontosan meghatározott módon, az ott található űrlap kitöltésével
 

2.1.4. A Megrendelő az űrlapon elhelyezett linkre kattintva letöltheti jelen ÁSZF szövegét. A jelölőnégyzetre kattintva nyilatkozik arról, hogy jelen ÁSZF-ben rögzített feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elfogadja. Az megrendelésre kizárólag akkor van lehetőség, ha a Megrendelő a fenti módon elfogadja jelen ÁSZF-ben és az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.
 

2.1.5. A szerződés a megrendelési űrlap Szolgáltató általi kézhezvételének (az artifexkiado.hu portál rendszerében történő rögzítése) időpontjában jön létre. Jelen ÁSZF a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
 

2.1.6. A fentiek szerint létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.
 

2.1.7. A szerződések és a Felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar.
 

2.1.8. A kínált termékek és szolgáltatások ellenértékét Szolgáltató magyar forint (HUF) devizanemben adja meg. A fizetés során forintban történik a tranzakció, függetlenül attól, hogy a Megrendelő bankkártyája, illetve bankszámlája nem forint devizanemű. Ez esetben Megrendelő bankszámláján forintban ténylegesen megjelenő terhelés összege – a kártyatársasági, illetve a kibocsátó banki konverziók miatt – minimálisan eltérhet a Szolgáltató által közzétett ártól az árfolyamváltozás következtében. Ez az eltérés teljes mértékben a Megrendelő kockázata; ezzel kapcsolatban Szolgáltató sem kötelezettséget nem vállal, sem igényt nem támaszt.

 

 

 

2.2. A megrendelés folyamata

 

2.2.1. Az 1. pontban megadott termékek és szolgáltatások megrendelésére az artifexkiado.hu portálon van lehetőség. Szolgáltató ezen kívül más weboldalain is tájékoztatást nyújthat a megrendelhető termékekről és szolgáltatásokról, valamint azok elérhetőségéről és árairól, de a megrendeléseket az artifexkiado.hu rendszere kezeli.
 

2.2.2. A megrendelés kezdeményezéséhez az adott termék vagy szolgáltatás megrendelőoldalán található űrlapon a Megrendelőnek meg kell adnia azokat az adatokat, melyek a termék vagy szolgáltatás igénybevételéhez, a szállításhoz és a számlázáshoz szükségesek.
 

2.2.3. A Megrendelőnek az űrlapon meg kell jelölnie, hogy elektronikus vagy hagyományos papír alapú számlát igényel-e a befizetett összegről. Elektronikus számla igénylése esetén Szolgáltató az elektronikus aláírásról szóló törvény rendelkezései szerinti, fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel ellátott számlát (PKI alapú számlát) bocsát ki.
 

2.2.4. A Megrendelőnek az űrlapon be kell jelölnie, hogy bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással kívánja kifizetni a megrendelés ellenértékét.
 

2.2.5. Bankkártyás fizetési mód választása esetén a megrendelés elküldése után a rendszer a Megrendelőt a K&H Bank weblapjára irányítja, ahol a bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. A Megrendelőnek a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját kell megadnia. A K&H Bank által elfogadott kártyatípusok: VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro, JCB. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatja el a K&H Bank, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi. A Megrendelő a kártyáját kibocsátó banknál érdeklődhet arról, hogy az felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet a Megrendelőnek érdemes felírnia vagy az egész oldalt kinyomtatnia. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát. A sikeres vásárlás után a Megrendelő az Artifex Kiadó Kft. rendszeréből automatikus levelet kap, amelyben a megrendelés teljesítéséről további részletes információt kap. Ugyancsak automatikus levélben kapja meg a fizetés ellenértékéről az elektronikus számlát.
 

2.2.6. Banki átutalásos fizetési mód választása esetén a megrendelés elküldése után a Megrendelő a Szolgáltató rendszeréből automatikus levelet kap, mely a fizetés ellenértékéről szóló díjbekérőt tartalmazza.
Az átutaláshoz szükséges adatok:
Kedvezményezett neve: Artifex Kiadó Kft.
Kedvezményezett számlaszáma: 10400968-50515754-69841019
Miután az összeg beérkezik Szolgáltató bankszámlájára, Szolgáltató illetékes munkatársa 2 munkanapon belül regisztrálja a befizetést. Szolgáltató ezt követően küldi el a számlát a Megrendelő címére, melyet a megrendelés folyamán, az űrlap kitöltésekor megadott. Megrendelő továbbá Szolgáltató rendszeréből újabb automatikus elektronikus levelet kap, amely a megrendelés teljesítéséről további részletes információt tartalmaz. Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért és kellemetlenségekért, melyek abból adódnak, hogy Megrendelő hibásan adta meg saját címét, illetve egyéb adatait.
 

2.2.7. Szolgáltató a megrendelt termék vagy szolgáltatás igénybevétele kapcsán a weboldalon feltüntetett díjon felül semmilyen egyéb költséget, illetve díjat nem számít fel. Szolgáltató a weboldalán az általános forgalmi adót a hatályos számviteli szabályok szerint számítja fel; weboldalán vásárláskor feltünteti a díj nettó összegét, az áfa összegét, valamint a bruttó összegét is.
 

2.2.8. A termék vagy szolgáltatás felhasználó oldali költségei (online szolgáltatás esetében többek között például az internet-hozzáférés és a számítógép-használat költségei, személyes konferenciarészvétel esetén többek között például az utazás és a parkolás költségei) minden esetben a Megrendelőt terhelik.

 

 

 

3. SZERZŐI JOGI FELTÉTELEK

 

 

3.1. Szolgáltató nyomtatott és elektronikus kiadványaiban, valamint weboldalain publikáló szerzők, valamint konferenciáin és online képzésein előadást tartó előadók a Szolgáltatóval kötött külön megállapodásban foglaltaknak megfelelően engedélyezik az említett módokon hozzáférhetővé tett szerzői jogi alkotásaik megtekintését.
 

3.2. A 3.1. pontban rögzített felhasználási engedély azonban nem terjed ki a szerzői jogi alkotások másolására, átdolgozására, fordítására, terjesztésére, a Megrendelő által harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tételére stb. A szabad felhasználási esetek vonatkozásában a szerzői jogi törvény rendelkezései irányadóak.
 

3.3. Szolgáltató jogosult a másolásvédelmet a weboldalain technikai eszközök útján is biztosítani.
 

3.4. Megrendelő az említett szerzői jogi tartalmakhoz biztosított hozzáférést köteles rendeltetésszerűen használni, annak sokszorosítására, továbbértékesítésére, feltörésére nem jogosult, a szolgáltatást biztosító szerver számítógép(ek)re semmiféle tartalmat vagy szoftvert nem telepíthet. Amennyiben a Szolgáltató jogellenes vagy nem rendeltetésszerű használatot, illetve felhasználást észlel, jogosult a Megrendelő hozzáférését felfüggeszteni, a káros következményeket megszüntetni és a vonatkozó büntetőjogi és polgári jogi eljárásokat megindítani. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerzői jogok fentiek szerinti megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

 

 

 

4. SZÁLLÍTÁSI ÉS TECHNIKAI FELTÉTELEK
 

4.1. Szolgáltató online módon elérhető termékei és szolgáltatásai az elterjedt internetes böngészőkkel (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) használhatók a leghatékonyabban. Szolgáltató javasolja, hogy Megrendelő rendszeresen frissítse a használt böngészőprogramját annak legfrissebb változatára. Megrendelő tudomásul veszi, hogy csak ezek használata esetén veheti igénybe az említett termékeket és szolgáltatásokat az internetes szolgáltatások esetében elvárható rendelkezésre állási biztonsággal.
 

4.2. Szolgáltató nyilatkozik, hogy a weboldalain működő információs rendszer biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot. Ugyanakkor javasolja, hogy Megrendelő tegye meg a szükséges óvintézkedéseket: használjon vírus- és spyware-védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.
 

4.3. A weboldalak használata, illetve Szolgáltatónak ily módon igénybe vehető termékei és szolgáltatásai feltételezik a Megrendelő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
 

4.4. Offline módon elérhető termékek (Szolgáltató gyakorlatában jellemzően: nyomtatott kiadványok és folyóiratok) esetében a megrendelt terméket a Magyar Posta kézbesíti. A szállításhoz kapcsolódó postai és ügyintézési költségek fedezésére Szolgáltató – a termék díján felül – plusz díjat számíthat fel, de csak abban az esetben, ha a termék értékesítésére szolgáló weboldalon ennek tényét és mértékét egyértelműen feltünteti.
 

4.5. A Magyar Posta szállítási szolgáltatásával kapcsolatos reklamáció tekintetében jelen ÁSZF 6.1.4. pontja az irányadó.

 

 

 

5. SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG

 

 

5.1. Szolgáltató szavatolja, hogy termékeinek és szolgáltatásainak keretében hozzáférhetővé tett tartalmak vonatkozásában rendelkezik az itt publikáló szerzőktől, illetve előadóktól származó valamennyi engedéllyel, amelyek a jelen ÁSZF-ben, illetve a Felek között létrejövő szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítéséhez szükségesek.
 

5.2. Szolgáltató termékeinek és szolgáltatásainak keretében hozzáférhetővé tett tartalmak nem minősülnek szakvéleménynek, szakmai vagy jogi tanácsadásnak, hiteles jogszabály-értelmezésnek. A közzétett tartalmak a szerzők, illetve előadók aktuális szakmai álláspontját tükrözik. A közzétett információk és adatok helyességéért, teljességéért, aktualitásáért, minden konkrét helyzetre való alkalmazhatóságáért Szolgáltató nem tud felelősséget és garanciát vállalni. Szolgáltató az elvárható gondossággal igyekszik ellenőrizni a közzétett tartalom helyességét, az esetleg ennek ellenére előforduló hibákért és az ezekből fakadó károkért sem a szerzők és előadók, sem Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 

5.3. A Megrendelő a jelen ÁSZF hatálya alatt létrejövő szerződés hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben szavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 

5.4. Termék vásárlására irányuló szerződés esetén Megrendelő kérheti a hibás termék hibátlanra cserélését, kivéve, ha ennek teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igények teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Megrendelő a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatási díj arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
 

5.5. Szavatossági igénye érvényesítéséhez a Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba a teljesítés időpontjában is megvolt. A Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 

5.6. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos, illetve elvárható minőségi követelményeknek. Szolgáltató gyakorlatában ez azt jelenti, hogy a forgalomba hozott kiadvány olyan mértékben megrongálódott (például szakadt, gyűrött) vagy hiányos, hogy az a kiadványban szereplő szöveget vagy illusztrációt értelmezhetetlenné teszi. A termék hibás voltának megítélésekor jelen ÁSZF 5.2. pontjában foglaltakat is irányadónak kell tekinteni.

 

 

 

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

 

6.1. Panaszügyintézés
 

6.1.1. Megrendelő a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az Artifex Kiadó Kft. központi email-címén (info@artifexkiado.hu), postacímén (1119 Budapest, Pajkos utca 28.) vagy telefonszámán (+36 1 763 1711) terjesztheti elő.

 

6.1.2. Szolgáltató személyes ügyfélszolgálati helyiséggel, nyilvános üzlethelyiséggel nem rendelkezik, így személyes panaszbejelentésre nincs lehetőség.
 

6.1.3. Szavatossági igény érvényesítésére vonatkozó bejelentésre jelen ÁSZF 5. pontjában foglaltak az irányadók.
 

6.1.4. Amennyiben Megrendelő postai kézbesítéssel rendelte meg Szolgáltató valamely termékét, a kézbesítéssel kapcsolatos panaszát a Magyar Postánál jelentheti be. Szolgáltató javasolja, hogy a Megrendelő a küldemény ügyében először érdeklődjön személyesen a helyi postai kézbesítőtől, és ha ez nem vezet eredményre, reklamáljon a legközelebbi postahivatalban, illetve hívja a Magyar Posta +36-1-767-8262-es számát. Ha Megrendelő így sem éri el a kívánt eredményt, jelezze kifogását az Artifex Kiadó Kft. fent megadott elérhetőségein; Szolgáltató ez esetben is mindent elkövet, hogy Megrendelő hozzájusson a megrendelt termékhez.

 

6.2. A Megrendelőt megillető elállási és felmondási jog
 

6.2.1. Elállási és felmondási jog a fogyasztónak minősülő Megrendelőt (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyt) illeti meg, így jelen ÁSZF 6.2. pontja alatt felsoroltak kifejezetten a fogyasztónak minősülő Megrendelőre vonatkoznak. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog tekintetében a 45/2014. (II.26) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók, különös tekintettel az alábbiakra.
 

6.2.2. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó – távollévők között kötött – szerződések esetében a Megrendelőt indoklás nélküli elállási jog illeti meg 14 napon belül. A 14 napos határidőt a következőképpen kell számítani: Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek (több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek; több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak; ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak) a Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától indul a 14 napos időszak. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától indul a 14 napos időszak.
 

6.2.3. Termék vásárlására irányuló szerződés esetén a Megrendelő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
 

6.2.4. A Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozat útján gyakorolhatja. A nyilatkozat javasolt tartalma:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:……………….
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ………………..
A megrendelő(k) neve:………………
A megrendelő(k) címe:…………………
A megrendelő(k) aláírása: …………………(papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt: ……………………..

A nyilatkozatot a Megrendelő az Artifex Kiadó Kft. postacímére (1119 Budapest, Pajkos utca 28.) vagy email-címére (info[kukac]artifexkiado.hu) juttathatja el.
 

6.2.5. Ha a Megrendelő a fentieknek megfelelően eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.
 

6.2.6. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén Szolgáltató mindaddig visszatarthatja az ellenszolgáltatásként befizetett összeget, amíg a Megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A termék visszaküldésének költségét a Megrendelőnek kell viselnie, ezt Szolgáltató nem vállalja át.
 

6.2.7. Ha a Megrendelő eláll a távollevők között kötött, termék vásárlására irányuló szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Megrendelő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
 

6.2.8. Amennyiben a Megrendelő a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértéken túl is használta a terméket, akkor az ebből eredő értékcsökkenésért felelősséggel tartozik a visszaküldés esetén.
 

6.2.9. Ha a Megrendelő szolgáltatás igénybe vételére irányuló szerződést mond fel, akkor köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Szolgáltató számára megfizetni. A Megrendelő által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. 

6.2.10. Különleges szabály vonatkozik a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés felmondására abban az esetben, ha a szolgáltatás rendezvényen való részvételt tartalmaz. Ez esetben a szerződést legkésőbb a rendezvény előtt 3 nappal mondhatja fel a Megrendelő. Ennek a határidőnek a letelte után a Megrendelőnek ki kell fizetnie a szolgáltatást (azaz a rendezvény részvételi díját) abban az esetben is, ha nem tudja igénybe venni a szolgáltatást (nem tud részt venni a rendezvényen); amennyiben pedig a Megrendelő már befizette a szolgáltatás árát (a részvételi díjat), akkor az említett határidő után a Szolgáltató már nem fizeti azt vissza. Ugyanakkor ilyen esetben a Szolgáltató hozzájárul, hogy Megrendelő a szolgáltatás igénybevételét (a rendezvényen való részvételi lehetőséget) másik személyre ruházza át.
 

6.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

6.3.1. Amennyiben a Szolgáltató és a Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztónak minősülő Megrendelő számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben a Megrendelő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról;

Békéltető testület: A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Megrendelő eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; email-cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; fax: +36 1 488 2186; telefon: +36 1 488 21 31
 

6.3.2. Bírósági eljárás: Megrendelő a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

 

 

 

7. ADATVÉDELEM

 

 

7.1. A Megrendelők személyes adatainak védelme Szolgáltató számára kiemelt fontosságú. A megrendelés során megadott – a szerződés teljesítéséhez, illetve a kapcsolattartáshoz szükséges – adatokat Szolgáltató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („ Infotv.”), valamint egyéb jogszabályoknak megfelelően kezeli.
 

7.2. Szolgáltató különösen ügyel arra, hogy a Megrendelő adatait bizalmasan kezelje. A Megrendelő által megadott adatokat harmadik fél részére kizárólag abban az esetben továbbítja, ha az a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges (pl. a postai vagy az email útján történő kézbesítéshez, a könyveléshez stb.).
 

7.3. Szolgáltató adatkezelési gyakorlatának részletes szabályait az Adatvédelmi tájékoztatóban teszi közzé, melyet a Megrendelő az ÁSZF-fel egyidejűleg fogad el. Elfogadás hiányában nem jön létre a szerződés a felek között. Az Adatvédelmi tájékoztató a következő linken érhető el: Adatvédelem >>
 

 

 

 

8. AZ ÁSZF HATÁLYA

 

 

8.1. Az ÁSZF a hatálya alatt létrejött előfizetői szerződésekre terjed ki. Az ÁSZF új általános szerződési feltételek kibocsátásával veszti hatályát az ezt követően megkötésre kerülő előfizetési szerződések vonatkozásában. Új általános szerződési feltételek kibocsátása a jelen ÁSZF hatálya alatt létrejött szerződéseket nem érinti, tartalmukat nem módosítja.
 

8.2. Az ÁSZF esetleges módosításai az artifexkiado.hu oldalon történő közzététellel lépnek hatályba, és a módosításokat értelemszerűen a közzététel után létrejövő szerződésekre kell alkalmazni.
 

 

Kelt: Budapest, 2018. december 3.