Egyszerűbb és gyorsabb a megrendelés, ha előtte regisztrál/bejelentkezik!
0

Tervezési segédletek rendelése

Nyomtatott és digitális formában is megvásárolhatók

 

ACÉLSZERKEZETEK 1-2. – 1. Általános eljárások 2. Speciális eljárások – a két könyv egy kötetben!

PRÓBAKÉPPEN BELELAPOZNA A DIGITÁLIS KIADVÁNYBA? Itt megteheti >>

Nyomtatott kiadvány (3.800 Ft) 
Digitális kiadvány (2.300 Ft)

A segédlet tartalmazza a kibocsátott szabványmódosításokat, valamint a megjelent magyar Nemzeti Mellékletek előírásait és útmutatásait is. A könyvben a szerzők nemcsak összefoglalják és bemutatják az acélszerkezetek méretezéséhez használandó legfontosabb Eurocode szabványköteteket, hanem útmutatásokat, magyarázatokat adnak azok megértéséhez és gyakorlati alkalmazásához. Kitérnek azokra a tapasztalatokra és javaslatokra, amelyek segíthetik a megértést és egyszerűsíthetik az esetenként igen bonyolult eljárások felhasználását. A segédlet kiegészült a Merevített lemezes szerkezetek stabilitásvizsgálata című fejezettel. Az európai szabványban megadott módszerek közül az általánosabb redukált feszültségek módszere mellett a segédlet tárgyalja az effektív keresztmetszet alapú eljárást is.
Megjelenés éve: 2022

 

FA TARTÓSZERKEZETEK – Tervezés az Eurocode alapján

PRÓBAKÉPPEN BELELAPOZNA A DIGITÁLIS KIADVÁNYBA? Itt megteheti >>

 Nyomtatott kiadvány (2.700 Ft) 
Digitális kiadvány (1.700 Ft)

A kötet elsődleges célja, hogy a praktizáló építész- és építőmérnökök, valamint az egyetemi hallgatók számára összefoglalja a magasépítési fa tartószerkezetek méretezésének azon legfontosabb összefüggéseit és adatait, amelyeket az Eurocode 5 szabvány és a hozzá kapcsolódó előírások tartalmaznak. Ahol lehetett, a szerzők igyekeztek az európai előírásokat a hazai gyakorlatban megszokott – a korábbi magyar szabványokhoz hasonló – formára átalakítani, ábrákkal, táblázatokkal és diagramokkal minél könnyebben érthetővé és kezelhetőbbé tenni. A 4. aktualizált és javított kiadás a tűzvédelem témakörben több módosítást tartalmaz. 
Megjelenés éve: 2024  

 

KISOKOS STATIKUSOKNAK – Dulácska Endre segédlete Eurocode szerint átdolgozva

 Nyomtatott kiadvány (2.520 Ft) 

A kötet elsődleges célja, hogy a praktizáló építész- és építőmérnökök, valamint az egyetemi hallgatók számára összefoglalja a magasépítési fa tartószerkezetek méretezésének azon legfontosabb összefüggéseit és adatait, amelyeket az Eurocode 5 szabvány és a hozzá kapcsolódó előírások tartalmaznak. Ahol lehetett, a szerzők igyekeztek az európai előírásokat a hazai gyakorlatban megszokott – a korábbi magyar szabványokhoz hasonló – formára átalakítani, ábrákkal, táblázatokkal és diagramokkal minél könnyebben érthetővé és kezelhetőbbé tenni. A 4. aktualizált és javított kiadás a tűzvédelem témakörben több módosítást tartalmaz. 
Megjelenés éve: 2021  

 

ÖSZVÉRSZERKEZETEK – Tervezés az Eurocode alapján

 Nyomtatott kiadvány (2.100 Ft) 

 Digitális kiadvány (1.270 Ft)

A könyv az öszvérszerkezetek Eurocode alapú méretezésének alapjait összefoglaló tervezési segédlet, mely a magasépítési öszvérszerkezetek tervezése során alkalmazott általános előírások mellett tárgyalja az öszvérhidak specifikus eljárásait is. Bár az ismeretanyag egy adott szabványhoz kötődik, célunk nemcsak az előírások felsorolása, hanem azok fizikai hátterének, illetve gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatása is. 
Megjelenés éve: 2020

 

TERHEK ÉS HATÁSOK – A tartószerkezeti tervezés alapjai

PRÓBAKÉPPEN BELELAPOZNA A DIGITÁLIS KIADVÁNYBA? Itt megteheti >>

 Nyomtatott kiadvány (2.800 Ft) 

 Digitális kiadvány (1.750 Ft) 

A kiadvány a tartószerkezetek tervezésének alapjait, valamint a terhek és hatások felvételének szabályait foglalja össze egységes keretben az érvényes MSZ EN (Eurocode) előírások alapján. Több hasonló korábbi kiadvány felhasználásával készült, egységes formába szerkesztett, átdolgozott, tartalmában bővített és aktualizált segédlet. A tartószerkezet-tervezés oktatásához, tanulásához és műveléséhez egyaránt hasznos.
Szerzői és lektorai a BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék több évtizedes oktatási és tervezési gyakorlattal rendelkező oktatói. 134 oldal, saját szerkesztésű táblázatokkal és ábrákkal. 
Megjelenés éve: 2022

 

VASBETON SZERKEZETEK – Tervezés az Eurocode alapján

PRÓBAKÉPPEN BELELAPOZNA A DIGITÁLIS KIADVÁNYBA? Itt megteheti >>

 Nyomtatott kiadvány (2.200 Ft) 

 Digitális kiadvány (1.330 Ft) 

A Vasbeton szerkezetek: Tervezés az Eurocode alapján című kiadvány segít a nemzetileg meghatározott paraméterek értelmezésében, illetve a számítógéppel végzett számítások egyszerű módszerekkel történő ellenőrzésére is utat mutat. A kiadványban szó esik a tűzállósági tervezésről, röviden összefoglalva a tervező mérnökök számára szükséges, a vasbeton szerkezeteket érintő legalapvetőbb ismereteket. A kiadványban olvashatók a központosan nyomott oszlopokra, illetve a repedéstágasság közelítő számítására vonatkozó tudnivalók is. A könyvet a gyakorló mérnökök és az egyetemi hallgatók egyaránt eredményesen tudják használni. 
Megjelenés éve: 2022

 

VASBETON SZERKEZETEK PÉLDATÁR – Tervezés az Eurocode alapján

PRÓBAKÉPPEN BELELAPOZNA A DIGITÁLIS KIADVÁNYBA? Itt megteheti >>

EZ A KIADVÁNY NYOMTATOTT FORMÁBAN MÁR NEM RENDELHETŐ.

 Digitális kiadvány (3.980 Ft)

A Vasbeton szerkezetek példatár elsősorban egyetemi hallgatók felkészülését hivatott szolgálni, de az Eurocode előírásaival ismerkedő gyakorló mérnökök részére is hasznos segítőtárs lehet. A feladatmegoldásokhoz fűzött megjegyzések a könnyebb megértést, az adott témában való elmélyülést szolgálják. Megfelelő tudásszint elérése után javasoljuk a feladatok önálló megoldását, majd annak ellenőrzését. Az első három fejezet végén található gyakorlófeladatok és kérdések is ezt a célt szolgálják.
Megjelenés éve: 2015