Egyszerűbb és gyorsabb a megrendelés, ha előtte regisztrál/bejelentkezik!
0

Több segédlet megrendelése egyszerűbben

 

 Acélszerkezetek 1-2. – 1. Általános eljárások 2. Speciális eljárások – a két könyv egy kötetben! (3800 Ft)

A segédlet tartalmazza a kibocsátott szabványmódosításokat, valamint a megjelent magyar Nemzeti Mellékletek előírásait és útmutatásait is. A könyvben a szerzők nemcsak összefoglalják és bemutatják az acélszerkezetek méretezéséhez használandó legfontosabb Eurocode szabványköteteket, hanem útmutatásokat, magyarázatokat adnak azok megértéséhez és gyakorlati alkalmazásához. Kitérnek azokra a tapasztalatokra és javaslatokra, amelyek segíthetik a megértést és egyszerűsíthetik az esetenként igen bonyolult eljárások felhasználását. A segédlet kiegészült a Merevített lemezes szerkezetek stabilitásvizsgálata című fejezettel. Az európai szabványban megadott módszerek közül az általánosabb redukált feszültségek módszere mellett a segédlet tárgyalja az effektív keresztmetszet alapú eljárást is. Megjelenés éve: 2016

Falazott tartószerkezetek – Tervezés az Eurocode alapján (1500 Ft)

A Falazott tartószerkezetek Tervezés az Eurocode alapján című kötet a gyakorló építész-, építőmérnökök és egyetemi hallgatók számára foglalja össze a falazott tartószerkezetek méretezésére vonatkozó legfontosabb módszereket és adatokat az Eurocode 6 szabvány alapján. Megjelenés éve: 2018

Fa tartószerkezetek – Tervezés az Eurocode alapján (2700 Ft)

A kötet elsődleges célja, hogy a praktizáló építész- és építőmérnökök, valamint az egyetemi hallgatók számára összefoglalja a magasépítési fa tartószerkezetek méretezésének azon legfontosabb összefüggéseit és adatait, amelyeket az Eurocode 5 szabvány és a hozzá kapcsolódó előírások tartalmaznak. Ahol lehetett, a szerzők igyekeztek az európai előírásokat a hazai gyakorlatban megszokott – a korábbi magyar szabványokhoz hasonló – formára átalakítani, ábrákkal, táblázatokkal és diagramokkal minél könnyebben érthetővé és kezelhetőbbé tenni. A 4. aktualizált és javított kiadás a tűzvédelem témakörben több módosítást tartalmaz. Megjelenés éve: 2024

Kisokos Statikusoknak – Dulácska Endre segédlete Eurocode szerint átdolgozva (2520 Ft)

A Kisokos 1990 évi első kiadása óta egyetemi oktatási segédanyagként többszöri közreadás történt, és ezek nyomán sok észrevétel érkezett, kisebb hibák javítását, illetve kiegészítéseket kérve. A szerző által összegyűjtött leghasznosabb példákat adja közre a statikus tervező, illetve a teherhordó szerkezetekkel foglalkozó mérnököknek. A könyv formája, nagysága olyan, hogy könnyen kezelhető legyen, és ezzel a kézikönyv funkcióját kielégítse. Emiatt nemcsak a tervezőasztalnál, hanem tárgyalásokon, valamint építkezéseken, művezetés közben is használható. Megjelenés éve: 2021

Öszvérszerkezetek – Tervezés az Eurocode alapján (2100 Ft)

A könyv az öszvérszerkezetek Eurocode alapú méretezésének alapjait összefoglaló tervezési segédlet, mely a magasépítési öszvérszerkezetek tervezése során alkalmazott általános előírások mellett tárgyalja az öszvérhidak specifikus eljárásait is. Bár az ismeretanyag egy adott szabványhoz kötődik, célunk nemcsak az előírások felsorolása, hanem azok fizikai hátterének, illetve gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatása is. Megjelenés éve: 2020

Terhek és hatások – A tartószerkezeti tervezés alapjai (2800 Ft)

A kiadvány a tartószerkezetek tervezésének alapjait, valamint a terhek és hatások felvételének szabályait foglalja össze egységes keretben az érvényes MSZ EN (Eurocode) előírások alapján. Több hasonló korábbi kiadvány felhasználásával készült, egységes formába szerkesztett, átdolgozott, tartalmában bővített és aktualizált segédlet. A tartószerkezet-tervezés oktatásához, tanulásához és műveléséhez egyaránt hasznos.
Szerzői és lektorai a BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék több évtizedes oktatási és tervezési gyakorlattal rendelkező oktatói. 134 oldal, saját szerkesztésű táblázatokkal és ábrákkal. Megjelenés éve: 2022

Vasbeton szerkezetek – Tervezés az Eurocode alapján (2200 Ft)

A Vasbeton szerkezetek: Tervezés az Eurocode alapján című kiadvány segít a nemzetileg meghatározott paraméterek értelmezésében, illetve a számítógéppel végzett számítások egyszerű módszerekkel történő ellenőrzésére is utat mutat. A kiadványban szó esik a tűzállósági tervezésről, röviden összefoglalva a tervező mérnökök számára szükséges, a vasbeton szerkezeteket érintő legalapvetőbb ismereteket. A kiadványban olvashatók a központosan nyomott oszlopokra, illetve a repedéstágasság közelítő számítására vonatkozó tudnivalók is. A könyvet a gyakorló mérnökök és az egyetemi hallgatók egyaránt eredményesen tudják használni. Megjelenés éve: 2018